Anphabe

Connecting opportunities

TTCS

KHAI PHÁ TIỀM NĂNG - GIA TĂNG GIÁ TRỊ

www. ttcs.com

Work in HR? Promote Your Company Profile  

  • hZWXlpVgk2qZl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylW5xcZ9pb7Cx

Company Menu

Why TTCS?

Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) là doanh nghiệp chuyên sản xuất đường tinh luyện với dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại và hoàn toàn tự động theo tiêu chuẩn châu Âu với đội ngũ...xem thêm 

Inside review about TTCS

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...