Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmpRilHKYnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Thành Thành Công - Biên Hòa

Khai Phá Tiềm Năng - Gia Tăng Giá Trị

Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh dẫn đầu về công nghệ tinh luyện cao cấp đạt tiêu chuẩn Châu Âu trong lĩnh vực mía đường tại Việt Nam & khu vực. 

  • hZWXmpRilHKYnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylW5xcZ9pb7Cx

Company Menu

Why Thành Thành Công - Biên Hòa?


Là công ty mía đường có qui mô lớn hàng đầu Việt Nam, thuộc TOP 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT VIỆT NAM 2016 và 2017 do Forbes Việt Nam công bố. Công ty vừa đạt Giải thưởng “ Thương hiệu xuất sắc thế giới 2017 - BrandLaureate special edition world” là giải thưởng về các thương hiệu và nhận diện thương hiệu uy tín thế giới được tổ chức tại Việt Nam lần đầu tiên... see more

Inside review about Thành Thành Công - Biên Hòa

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...